Print

GARANTIE-ANNULERINGSVERZEKERING
GARANTIE-ANNULERINGSVERZEKERING Bij het boeken van een reis gaat u er van uit dat u een onbezorgde vakantie tegemoet gaat. Meestal is dat ook zo. Maar er kunnen zich omstandigheden voordoen waardoor u uw vakantie moet afzeggen. Of het kan noodzakelijk zijn dat u later vertrekt of eerder terugkeert. U loopt hierbij financieel risico. Dit risico kunt u afdekken door de Annulering Garantieverzekering af te sluiten. Bij reizen die maximaal 4 weken voor vertrek worden geboekt is er nu ook de Last Minute Garantie-annuleringsverzekering. Voor deze verzekering gelden dezelfde voorwaarden maar is de premie beduidend lager.

Verzekerde gebeurtenissen
Verzekerd is onder andere:

 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een verzekerde, een niet meereizend familielid in de 1e of 2e graad of personen met wie de verzekerde duurzaam samenwoont;
 • zwangerschap;
 • een medisch noodzakelijke ingreep die onverwacht tijdens de reis moet plaatsvinden;
 • materiële schade aan eigendom, huurwoning of bedrijf;
 • echtscheiding of ontbinding van een samenlevingscontract;
 • diefstal, verlies of vermissing van noodzakelijke reisdocumenten;
 • uitval van het motorrijtuig, de toercaravan of vouwkampeerwagen, waarbij reparatie voor het begin van de reis niet mogelijk is.

Vergoeding
De Garantie-annuleringsverzekering dekt namelijk niet alleen de annuleringskosten als u uw reis moet uitstellen of annuleren, maar ook bij het afbreken van de reis worden de niet gebruikte reisdagen vergoed. En er is een vergoeding bij vertrek- of aankomstvertraging. Bij de Garantie-Annuleringsverzekering wordt zelfs de hele reissom vergoed, ook als u maar een deel van de reis mist. En bij voortijdige terugkeer of een ziekenhuisopname waarbij verzekerde om medische redenen niet kan worden gerepatrieerd gedurende de oorspronkelijke verblijfsduur, bestaat recht op vergoeding van de vollédige reissom. U kunt in die gevallen dus een nieuwe reis boeken zonder dat u daar extra geld voor kwijt bent. In die gevallen waar geen recht op vergoeding van de vollédige reissom bestaat, krijgt u een vergoeding voor de niet genoten vakantiedagen: bij uitstel, vertraging bij aankomst of een ziekenhuisopname van minimaal 1 overnachting tijdens de reis. Afhankelijk van de gebeurtenis kan er een maximale vergoeding gelden. Voor vertraging bij aankomst geldt een minimum aan vertraging van 8 uur.

Waarneming
Dat u met een gerust hart kunt annuleren wanneer er zich thuis, binnen uw familie, nare ontwikkelingen voordoen, is volkomen logisch. Maar wat als er iets gebeurt met degene die op uw huis en huisdieren past? Of met degene die uw zaken waarneemt tijdens uw vakantie? Of met een vriend of vriendin die plotseling ernstig ziek wordt? Hiervoor kunt u de Garantie- Annuleringsverzekering sluiten inclusief “waarneming”. Voor 1% extra premie per waarnemer kunt u iedereen meeverzekeren die u reden kunnen geven naar huis terug te gaan.

Premie Garantie-annuleringsverzekering
De premie voor de Garantie-Annulering bedraagt 7% van de reissom. . Mocht u extra mensen willen verzekeren (waarnemers) dan betaalt u 1% extra per persoon. De poliskosten bedragen € 3,50. Over de premie en kosten betaalt u 21 % assurantiebelasting.

DEKKINGGARANTIE-ANNULERING
Annuleringskosten, niet gebruikte residagenkostprijs
Vertreksvertraging (langer dan 8 uur)reissom per dag, maximaal 3 dagen
Ziekenhuisopnamereissom per dag
Voortijdige terugkeer100% van de reissom

SPECIALE SCHADEVERZEKERING
Uw aansprakelijkheidsverzekering biedt waarschijnlijk niet voldoende dekking voor eventuele door u veroorzaakte schade aan het gehuurde verblijf. Daarom sluit u bij ons verplicht de speciale Schadeverzekering. Als er aan de gehuurde accommodatie een schade is, waarvoor u aansprakelijk bent, biedt deze verzekering dekking vanaf € 25,- tot maximaal van minstens € 2500,-. Deze dekking is beduidend hoger dan bij een standaard reisverzekering. De premie voor deze Schadeverzekering bedraagt 1,5 % van de huursom.

REISVERZEKERING
De reisverzekering biedt u de nodige vergoedingen in geval van ongevallen, geneeskundige kosten, extra kosten, diefstal, verlies of beschadiging van bagage/geld, aansprakelijkheid voor schade aan logiesverblijven en pech onderweg. In noodgevallen kunt u - 24 uur per etmaal - een beroep doen op De Europeesche Hulplijn. De medewerkers kunnen u met medisch advies ter zijde staan en kennen de weg naar de juiste artsen of ziekenhuizen in uw vakantieomgeving.
Ook voor hulp bij pech of ongeval staat de Europeesche Hulplijn u vakkundig te woord.Speciaal voor autovakanties kunt u de dekking uitbreiden met Hulp & Huur Vervoermiddel. Bij pech, een ongeval of ziekte ontvangt u dan onder andere een vergoeding voor de kosten van hulp langs de weg, het bestellen en toezenden van onderdelen die ter plekke niet te verkrijgen zijn en het vervoer van auto en bagage naar Nederland.

Direct afsluiten
Wij raden u aan direct bij de boeking van de reis uw Garantie- Annuleringsverzekeringen ook uw reisverzekering te sluiten. Alles is dan in één keer geregeld en u kunt het niet meer vergeten. Bovendien betaalt u dan slechts eenmaal poliskosten. Daarbij komt dat, als u de Annulering Garantieverzekering later dan 7 dagen na de boeking van de reis sluit, de gevolgen van gebeurtenissen die verband houden met bestaande ziekten/afwijkingen zijn uitgesloten.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN
Op de reis- en annuleringsverzekering zijn de voorwaarden van De Europeesche Verzekeringen van toepassing. Het hier weergegeven overzicht van de dekking is daarvan een samenvatting. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

DEKKINGSOVERZICHT REISVERZEKERING
Verzekerde bedragen zijn maxima per verzekerde per reis, tenzij anders vermeld

Topdekking
Indien u de verzekering uitbreidt met de Topdekking heeft u de meest complete reisverzekering. Met de Topdekking kunt u ook rekenen op een hoger verzekerd bedrag bagage én 2 jaar nieuwwaarde, hoger verzekerd bedrag telecommunicatiekosten, hoger verzekerd bedrag schade logiesverblijven en geneeskundige kosten voor dieren.

Geneeskundige kosten De dekking Geneeskundige kosten kan weggelaten worden. Wij raden u aan de dekking echter wel mee te verzekeren. De dekking van uw ziektekostenverzekering kent vaak beperkingen in het buitenland.

PREMIEOVERZICHT REISVERZEKERING Premie per persoon per dag, tenzij anders aangegeven

DEKKINGSOVERZICHT
BASISStandaardTopdekking
PersonenhulpverleningBASISkostprijs
Telecommunicatiekosten€ 100€ 150
Buitengewone kosten, alleen na toestemming Hulplijnkostprijs
Bagage, totaal€ 3.000€ 5.000
waarvan ten hoogste voor:
 • beeld-, geluids- en computerapparatuur (incl. software)
 • € 1.500€ 2.500
 • sieraden
 • € 300€ 500
 • horloges
 • € 300€ 500
 • autoradiofrontje, per polis
 • € 300€ 500
 • telecommunicatieapparatuur (o.a. mobiele telefoons, incl. beltegoed)
 • € 200€ 300
 • beeld-, geluids- en informatiedragers, per polis
 • € 200€ 300
 • per (zonne)bril/ set contactlenzen
 • € 300€ 500
 • per oplaasbare boot, zeil-/ surfplank, kano (incl. aan- en toebehoren)
 • € 300€ 500
 • per fiets (incl. aan- en toebehoren)
 • € 300€ 500
 • kunstgebitten en kunstmatige gebitselementen
 • € 300€ 500
 • gehoorapparaten
 • € 300€ 500
 • op reis meegenomen geschenken, per polis
 • € 300€ 500
 • tijdens de reis aangeschafte voorwerpen, per polis
 • € 300€ 500
 • huur tent, per polis
 • € 300€ 500
 • noodzakelijk aangeschafte kleding en toiletartikelen bij vertraagde aankomst
 • € 250€ 250
 • gereedschappen
 • € 300€ 500
  Reisdocumentenkostprijskostprijs
  Schade Logiesverblijven, alleen indien de schade hoger is dan € 25€ 300€ 500
  UITBREIDINGENStandaardTopdekking
  Geneeskundige kosten
  gemaakt buiten Nederland€ kostprijs
  gemaakt in Nederland€ 1.000
  tandheelkundige kosten€ 350
  geneeskundige kosten voor dieren, per polis€ geen€ 300
  Ongevallen
  bij overlijden€ 12.500
  bij algehele blijvende invaliditeit€ 50.000
  zonder helm (mee)rijden op een motorrijwiel met cilinderinhoud 50cc of meer€ 5.000
  (Winter)sportzie voorwaarden
  Rechtsbijstand
  binnen Europakostprijs
  buiten Europa (alleen bij werelddekking), per gebeurtenis€ 5.000
  Geld, per polis of per vezekerde
  € 500
  Hulp & Huur vervoermiddel
  hulpkostprijs
  huur, per object per dag€ 100
  extra verblijfskosten per dag (maximaal 10 dagen)€ 50
  repatriëringkostprijs
  berging, bewaking, stalling en vervoer€ 1.000
  arbeidsloon bij reparatie langs de weg€ 150
  verzending onderdelen€ 150
  Extra sportuitrusting (boven het verzekerd bedrag uit rubriek Bagage)€ 2.500
  VerzekeringsgebiedNederlandEuropaWereld
 • Basisdekking, exclusief geneeskundige kosten
 • niet mogelijk€ 1,15€ 1,95
 • Basisdekking, inclusief geneeskundige kosten
 • € 0,45 € 1,45€ 2,35
  Uitbreidingen
  Ongevallen€ 0,15
  (Winter)sport€ 1,00
  Rechtsbijstand€ 0,15
  Geld, per polis of per persoon€ 0,50 per polis of persoon
  Hulp & Huur Vervoermiddel, per polis*€ 14,50 per polis
  Extra sportuitrusting€ 0,50
  Topdekking€ 0,50
  * excl. 21 % assurantiebelasting (premie inclusief is € 15,00)
  Kinderen t/m 5 jaar zijn gratis meeverzekerd.

  Poliskosten
  De poliskosten bedragen € 3,50 per polis. Indien u alleen een Logiesverzekering afsluit bedragen de poliskosten € 2,-. Bij gelijktijdig afsluiten van een reis- en annuleringsverzekering is slechts éénmaal poliskosten verschuldigd. Over de premie Rechtsbijstand en Hulp & Huur Vervoermiddel is 21 % assurantiebelasting verschuldigd.

  Voorwaarden verzekering
  Op de reis- en annuleringsverzekering zijn de voorwaarden van De Europeesche Verzekeringen van toepassing. Om de voorwaarden op uw gemak door te lezen kunt u ze hier downloaden. Om dit bestand te kunnen lezen moet u Acrobat Reader geïnstalleerd hebben. U kunt dit downloaden op onderstaand adres:
  http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep.html